individuālAs konsultācijas

Psihologa konsultācijas latviešu valodā (pieaugušiem, pieaugušajiem par bērnu audzināšanas jautājumiem, pusaudžiem no 16 gadu vecuma). Sesijas ilgums 45-50 min.

semināru organizēšana

Semināru organizēšanu par dažādām tēmām.-Stresa vadīšana.
-Bērnam piemērotas disciplinēšanas metodes.
-Spēļu terapijas metode bērniem ar smagiem uzvedības traucējumiem (pēc Š.Eibergas).
-Bērna temperaments.

DARBA TĒMAS

Ilgstoša nomāktība (ilgāka par 2 nedēļām), ilgstoša trauksme, dusmu lēkmes, grūtības veidot attiecības, hroniska pārslodze, bērnu uzvedības problēmas, atbalsts krīzes situācijās, sēras, konflikti, izaugsme/pašrealizācija, vientulība, stresa vadība, līdzatkarības problēmas attiecībās, traumatiskas pieredzes izstrāde


KONSULTĒŠANAS PROCESS

Dos iespēju Tev labāk iepazīt sevi, iepazīt un apzināties savas patiesajās vajadzības, macīties dot sev to, ko patiesi vēlies, cienīt sevi un savas izvēles, lūgt un pieņemt atbalstu, mācīties jaunus krīžu risināšanas veidus, atrast veidus, kā veidot tuvas attiecības ar savu bērnu un apkārtējiem.