Individuālas psihologa konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem.

Profesionāla psiholoģiskā palīdzība Rīgas centrā. Konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem.

"Mīlestība nav jāmeklē citā cilvēkā, tā mīt mūsos pašos. Mēs to tikai pamodinām. Un, lai mīlestību pamodinātu, nepieciešams otrs cilvēks" (P.Koelju) 

   Psihologa konsultācija ir saruna starp Tevi un mani, tā ir divu vienlīdzīgu cilvēku sadarbība, lai palīdzētu Tev realizēt savas ieceres, uzlabot dzīves kvalitāti un saņemt emocionālu atbalstu. Šajā procesā Tu esi savas dzīves eksperts, taču es varu Tev sniegt zinātniski pamatotu informāciju un palīdzēt saskatīt situācijas izaicinājumus, kā arī saskatīt Tavus neizmantotos resursus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Uzdrīkstēšanās

   Lēmums par atbalsta nepieciešamību prasa drosmi lūgt palīdzību, uzticēties un dalīties savos pārdzīvojumos, kas bieži vien negatīvas pieredzes rezultātā nav  vienkārši.

    Ceļš pie sevis var būt sarežģīts un grūts, taču tas sākas ar pirmo soli.

Piesakies konsultācijai klātienē vai online.

Lūdzu aizpildi formu.

Kad būtu vērts pieteikties konsultācijai?

Psiholoģiska atbalsta nepieciešamība izaicinošās dzīves situācijās, grūtības elastīgi pielāgoties situācijām, vēlme sevi iepazīt labāk, ieilgušas starp personu grūtības, identitātes krīzes (kas es esmu?), pašvērtējuma grūtības, dzīves mērķu neskaidrība, dažādas dzīves krīzes, grūtības izveidot noturīgas attiecības.

Kā tas notiek?

Ja esi nolēmis par psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību, Tev var rasties jautājumi par to, kuru speciālistu labāk izvēlēties, kā notiek konsultēšanas process. To, kurš no speciālistiem būs piemērots tieši Tev. To nosaka vairāki faktori: speciālista izglītība, darbā izmantotās metodes, kā arī Tava un speciālistata emocionālā saderība.

  Ja esi nolēmis, ka vēlies sazināties ar mani, mēs sarunāsim pirmo tikšanos klātienē vai online. Pirmās tikšanās laikā es noskaidrošu, kāda rakstura grūtības Tevi ir piemeklējušas un tieši kādu palīdzību Tu vēlētos saņemt. Mēs kopā definēsim konsultēšanas mērķus, ko vēlies sasniegt un kā tas izskatīsies. 

  Mūsu sadarbības laikā, mēs tiksimies 1 x nedēļā. Ja Tev darba gaitā radīsies jautājumi vai neskaidrības, ir vēlams tos atklāti pārrunāt ar mani, dalīties savās pārdomās vai bažās. Tas var palīdzēt mums veiksmīgāk turpināt darbu un visefektīvāk Tev palīdzēt.