Individuālas psihologa konsultācijas

"Mīlestība nav jāmeklē citā cilvēkā, tā mīt mūsos pašos. Mēs to tikai pamodinām. Un, lai mīlestību pamodinātu, nepieciešams otrs cilvēks" (P.Koelju)             

No šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim nakts stundās ir spēkā pārvietošanās ierobežojumi jeb stingra mājsēde. Tas nozīmē, ka laika posmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 iedzīvotājiem ir pienākums uzturēties savās dzīvesvietās mājsaimniecības ietvaros, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem! Ja dzīvesvieta vai uzturēšanas vieta ir jāatstāj attaisnojošu iemeslu dēļ, obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums.

Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), nav attiecināms uz personām:

  • kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus,
  • kurām nepieciešama psiholoģiskā atbalsta, ārstniecības pakalpojumu, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, saņemšana vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajā aprūpe, vai diennakts aptiekas apmeklējums
  • kurām nepieciešama nokļūšana līdz vai no pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā.

Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli. Apliecinājums ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas!

https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanas-ierobezojumi

Psihologa konsultācija

"Mēs neesam tie, kas vēlamies būt. Mēs pielāgojamies sabiedrības prasībām. Mēs uzklausām vecākus. Jā, mēs nevienu nevēlamies pievilt, jo pār mums valda milzīga vajadzība tikt mīlētiem. Tāpēc nosmacējam to, kas mūsos ir labākais, un gaisma mūsu dvēselēs drīz vien pārvēršas par briesmoni, kas mūs vajā nakts murgos. Šis briesmonis ir mūsu neīstenotie darbi, garām palaistās iespējas."  (P.Koelju)   Psiholoģiskā konsultācija ir saruna starp Tevi un mani, tā ir divu vienlīdzīgu cilvēku sadarbība, lai palīdzētu Tev realizēt savas ieceres, uzlabot dzīves kvalitāti un saņemt emocionālu atbalstu. Šajā procesā Tu esi savas dzīves eksperts, taču es varu Tev sniegt zinātniski pamatotu informāciju un palīdzēt saskatīt situācijas izaicinājumus, kā arī saskatīt Tavus neizmantotos resursus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 

Uzdrīkstēšanās

   Lēmums par atbalsta nepieciešamību prasa drosmi lūgt palīdzību, uzticēties un dalīties savos pārdzīvojumos, kas bieži vien negatīvas pieredzes rezultātā nav  vienkārši.

 "Mēs vairāk cenšamies norobežoties no problēmām nekā skatīt tās vaigā. Cenšamies izvairīties no tām, nevis ciest, dodoties tām cauri. Šī tieksme, izvairīties no problēmām un to radītajām emocionālajām ciešanām ir pamatā visām cilvēku garīgajām saslimšanām." (Dž.Peks)

    Ceļš pie sevis var būt sarežģīts un grūts, taču tas sākas ar pirmo soli.

Kā tas notiek?

   Ja esi nolēmis par psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību, Tev var rasties jautājumi par to, kuru speciālistu labāk izvēlēties, kā notiek konsultēšanas process. To, kurš no speciālistiem būs piemērots tieši Tev, nosaka vairāki faktori: speciālista izglītība un darbā izmantotās metodes, kā arī Tava un speciālistata emocionālā saderība.


  Ja esi nolēmis, ka vēlies sazināties ar mani, mēs sarunāsim pirmo tikšanos manā kabinetā vai attālināti. Pirmās tikšanās laikā es noskaidrošu, kāda rakstura grūtības Tevi ir piemeklējušas un tieši kādu palīdzību Tu vēlētos saņemt. Mēs kopā definēsim konsultēšanas mērķus, ko vēlies sasniegt un kā tas izskatīsies.  

  Ir gadījumi, kad pietiek ar vienu konsultācijas reizi, lai Tu izprastu savu grūtību cēloņus, un papildu konsultācijas nebūs nepieciešamas.

  Ja tiks pieņemts lēmums par vairāku sesiju nepieciešamību, mēs tiksimies 1 x nedēļā. Ja konsultēšanas procesā radīsies jautājumi vai neskaidrības, ir vēlams to pārrunāt ar mani, dalīties savās pārdomās vai bažās. Tas var palīdzēt mums veiksmīgāk turpināt sadarbību un visefektīvāk Tev palīdzēt.